Tucht


RSR Ivoren Toren hanteert de gedragsregels voor begeleiders zoals die door NOC*NSF zijn opgesteld. Deze gedragsregels voor begeleiders ter preventie van seksuele intimidatie in de sport zijn hier via de KNSB te downloaden. Vrijwilligers tekenen dat zij kennis hebben genomen van deze regels. Ook wordt een VOG aangevraagd.

Tuchtreglement Seksuele Intimidatie Instituut Sport Rechtspraak
De KNSB (en daarmee RSR Ivoren Toren) is lid van het Instituut Sport Rechtspraak. Dit Instituut spreekt recht in naam van, ten behoeve van en voor rekening en risico van sportbonden die lid zijn van NOC*NSF. Tuchtrechtspraak naar aanleiding van een melding van seksuele intimidatie in de schaaksport wordt dus verzorgd door het ISR.

De website van het ISR: http://www.instituutsportrechtspraak.nl/
Alle relevante reglementen zijn te vinden op deze website (doorklikken op 'reglementen' en 'seksuele intimidatie').

Vertrouwenspersonen
RSR Ivoren Toren: Margreet Mol (contact via de secretaris)
Rotterdamse Schaakbond: Jessica Verhagen (tel 06-53926843, vertrouwenspersoon@r-s-b.nl)