Hoera, het is weer zover!
September 1997, nu al weer 20 jaar geleden, startten we het mooie initiatief om leden die minimaal 25 jaar lid zijn uit te nodigen voor het zgn. Jubilaristoernooi. Een initiatief dat clubtrouw beloont en eigenlijk al lang de "Pluim van de maand" van het bondsbestuur had verdiend! Nu worden daar niet zo veel pluimen uitgedeeld maar het verdient toch aandacht dat er bloeiend verenigingsleven bestaat met naast het schaken ook zijn onontbeerlijke sociale functies. Met die boodschap moeten we zeker de markt op, om het bestaande defaitisme over verenigingsleven te bestrijden en beter nog: krachtig de kop in te drukken!

Gelukkig bestaat bij RSR Ivoren toren nog wel degelijk zo'n verenigingscultuur. Dat moge hier weer eens blijken uit het nog steeds toenemende aantal leden dat in aanmerking komt voor deelname aan het thans reeds Vijfde Jubilaristoernooi! Waren er in 1997 zes jubilerende leden, thans beoordeelde het Comité d'Organisation - na uiteraard zorgvuldig antecedentenonderzoek - zelfs 14 leden geschikt voor deelname.

1997: de eerste Jubilaristrofee met imposant voorkomen!


Uit democratische overwegingen stel ik jullie de deelnemers nog even voor, in volgorde van aanvang lidmaatschap:
1) Paul Dekker,
wat moet ik nog over hem schrijven, dat niet bekend is. Misschien dat hij nu al 63 jaar lid is, wie houdt dat vol en dan nog vrolijk in het bestuur zittend! Enfin :7 x Clubkampioen, maar de Jubilaristitel greep hij nog niet.
2) John Brouwer,
De grote onbekende voor de meeste van onze leden en dat vooral omdat hij ergens in de jaren 80 (of is het toch 90) gestopt in met het actieve clubschaak. Toch blijft hij de vereniging als lid steunen (een voorbeeld voor velen), waardoor hij in oktober a.s. reeds 60 jaar lid hoopt te zijn.
3) Ed van Doorn,
lid geworden in 1972 en medeoprichter van het Comité d'Organisation om te komen tot het Jubilaristoernooi. Destijds actief bij het jeugdschaak met als meest bekende waardering: bloedzuigers en ettertjes". In 1997 25 jaar lid, toevallig even lang als:
4) Wijnand Dobbinga,
over wie verder weinig te melden valt afgezien van de door hem op bijzonder gelukkige wijze veroverde Jubilaristrofee in 1997.
5) Rob van der Lee,
lid geworden in 1976 en altijd trouw gebleven. Met veel bestuursfuncties en afgezien daarvan een heel aardig mens.
6) Nathanael Spaan,
lichting 1979, veroverde in 2007 na harde strijd met zijn eeuwige tegenpool Rob v.d. Plas de jubilaristitel (d.w.z: door loting). Een voortzetting van de strijd om het clubkampioenschap die meestal in zijn voordeel werd beslist. Als lid van onschatbare waarde, zonder hem hadden we nu geen jeugdafdeling. Hij behoorde trouwens tot de talentvolste jeugdlichting die de vereniging tot nu toe heeft gekend. En tenslotte: 8 clubtitels is nog steeds een record!
7) Rob v.d. Plas,
lid in 1982, van dezelfde talentengeneratie, heeft zich vaak gemengd in de strijd om het clubkampioenschap, drie keer met succes. Verder vooral befaamd om zijn scherpe pen. Veroverde de jubilaristitel in 2002 als invaller en werd in 2007 en 2012 tweede. Omdat hij anderen ook wat gunt, heeft hij zich door vakantie aan deze aflevering onttrokken.
8) Herbert van Buitenen,
clublid vanaf 1982, door naar de verkeerde stad te verhuizen is hij weinig in zicht, maar ooit in 1991 clubkampioen en thans zijn jubilaristitel uit 2012 verdedigend.
9) John Ruitenberg,
lid in 1984, is als schaker niet meer zo actief maar komt gelukkig toch regelmatig eens kijken en als de nood aan de man is ... De eerste remisecup is naar hem genoemd en niet zonder reden. Het was meestal niet verstandig een remiseaanbod van John te weigeren.
10) Arnold Rijken,
in 1985 lid geworden, onmiddellijk op de eerste avond dat hij kwam. Geen wonder dat hij later een - zeer geliefde - voorzitter werd.
11) Hans Veraart,
kwam ook binnenstappen tijdens het zomertoernooi in 1985, ook vele jaren een onvolprezen voorzitter geweest.
12) Philip Westerduin,
lid geworden eind 1987, nu voor het eerst deelnemer, voorts wedstrijdleider en altijd al een sterke speler, die zeker gegadigde is om Herbert zijn titel af te pakken.
13) Leo van Dongen,
In 1988 lid geworden, zeer actief binnen de vereniging en door omstandigheden helaas niet van de partij.
14) Herman Keetbaas,
net als Philip debutant in dit toernooi, in 1991 lid geworden, onze drukwerkexpert, zonder Herman geen Schakelaar en vele folders. Bovendien niet alleen onze drukker maar ook (samen met Jason Zondag) de Schakelaarredactie voerend met zijn vaak opmerkelijke bijdrages. En dan werd hij ook nog eens - in het grijze verleden - snelschaakkampioen.

Al deze mannen verdienen uiteraard een hartelijk applaus en het lijkt me niet meer dan redelijk dat zij, al wandelend door een ereboog naar de toernooitafel, een aubade in ontvangst mogen nemen in de vorm van een sonoor gebracht clublied. De organisatie hiervan legt het Comité gaarne in de bekwame handen van ons bestuur.

Tenslotte:
Alle deelnemers worden stipt om 20.00 uur verwacht zich te melden bij een aanwezig lid van het Comité d'Organisation voor nadere instructies.

Ik wens alle deelnemers een feestelijk toernooi toe!

Namens het Comité d'Organisation,
Wijnand Dobbinga