RSR IVOREN TOREN  nieuwsarchief
 
 

Jubilaristoernooi 2012: 14 september 2012 (19 augustus)
Iedere vijf jaar vindt het zogeheten Jubilaristoernooi plaats, waaraan het crème de la crème van onze leden mag deelnemen. Op 14 september is er al weer sprake van de vierde editie van dit toernooi, wat aantoont dat het een hechte plaats heeft verworven in de RSR Ivoren Toren-gemeenschap. Hoe ga je behoren tot dit elite gezelschap? Eigenlijk vrij simpeltjes, door minimaal 25 jaar lang trouw je contributie op tijd te voldoen bij onze penningmeester. Maar, als het eventjes kan, heb je je ook in die tijdsspanne geweerd in competitieverband met de andere leden en ben je minstens een keer mikpunt geweest in de Schakelaar vanwege geleverde wanprestaties zonder stante pede je lidmaatschap op te zeggen. Trouw wordt dus beloond en zeer verheugend is dat het Comité d’Organisation, dat zich al die jaren met de organisatie van dit toernooi bezighoudt, een toename constateert van het aantal gegadigden dat mag worden uitgenodigd. In het debuutjaar ging het nog om 6 leden, terwijl thans reeds 11 leden aan alle kwalificaties voldoen, dus een krappe 20 % van het totale ledental.

Uiteraard bent u nieuwsgierig geworden naar het deelnemersveld. Wie zijn toch die gelukkigen die om de meest begerenswaardige titel van jubilariskampioen mogen gaan strijden? Ik zal ze hier in volgorde van anciënniteit ten tonele voeren. ... lees verder (Wijnand)