RSR IVOREN TOREN  nieuwsarchief


Prachtige 2e plaats voor Lola op NK A/B meisjes (10 mei)
Van 2 t/m 9 mei 2015 werd voor het tweede jaar op rij het NK jeugd ABC in het Topsportcentrum in Rotterdam gespeeld. De organisatie lag in handen van de stichting Pathena, die het jeugdschaken in het algemeen en in de Rotterdamse regio in het bijzonder bevordert. Vorig jaar deed onze Lola mee met de B-jeugd (dus tussen de jongens), en haalde daar een verdienstelijke 4 uit 9 met een overscore van +1,45. Dit jaar deed ze als B-tje mee bij de A/B-meisjes en was op rating als achtste geplaatst. WFM Anna-Maja Kazarian, ook een B-tje, was topfavoriete met een rating van 2106, en maakte dat volledig waar door met 9 uit 9 zowel de A-titel als de B-titel te grijpen. B-meisjes konden namelijk zowel in de A- als de B-categorie prijzen winnen. Lola speelde een fantastisch toernooi, bleek in de laatste drie ronden scherper dan haar tegenstandsters (in eerdere jaren had Lola helaas de gewoonte aan het eind van het toernooi volledig in te storten, maar nu dus niet), en behaalde overtuigend de tweede plaats met 7 uit 9, met alleen een nederlaag tegen Anna-Maja. Ook voor haar dus twee bekers: zilver in zowel A als B! Derde werd A-speelster Catheleijne Sanders met 6 uit 9.

Hieronder worden alle partijen globaal besproken en een aantal volgens mij cruciale momenten eruit gelicht. ... lees verder (Arrian)

Kwartfinale Coppa (5 mei)
Aanstaande vrijdag vindt in het vertrouwde Nivon de kwartfinale van de Coppa plaats. Op het programma staan dan de volgende vier krakers:
De eerste is Joost Jos, waar de heren er gelijk maar een dubbelteller van maken. Vandaar dat voor deze partij niet geloot hoeft te worden. Jos moet winnen om in de race om de CL-bokaal Rob bij te houden, maar kon met wit al niet winnen van Joost. Joost moet ook winnen, want anders staat hij aan het eind van het seizoen met lege handen. De overige partijen beginnen wel degelijk met een loting, maar die zal deze keer moeilijker te frauderen zijn daar het bestuur maatregelen genomen heeft om een [redelijk] eerlijk verloop te garanderen. Herbert Harmen is de volgende confrontatie. Beiden hebben zich al het hele seizoen gespaard om tot op de tanden gewapend aan het bord te kunnen verschijnen. Vervolgens hebben we met Paul Paul de enige wedstrijd waarvan de naam van de winnaar al bekend is al zal dat geen Kuijper of Dekker zijn. De laatste partij, maar zeker niet de minste is Oscar Arend. Oscar mist het broodnodige Nivon ritme terwijl Arend in de externe competitie topscorer is geworden en in bloedvorm verkeert, een volkomen onvoorspelbare uitslag dus.

Het bestuur heeft de bekende en vermaarde arbiter Philip Westerduin bereid gevonden te proberen deze risico wedstrijden in de hand te krijgen en houden en tot een goed einde te brengen zonder al te veel kaarten en rookbommetjes. Helaas heeft het bestuur het verzoek van de heer G.W. de wedstrijden te mogen bijwonen af moeten wijzen in verband met de veiligheid daar onze scheidsrechter het deelcertificaat hoe te handelen bij terroristische aanslagen nog niet behaald heeft.

We willen natuurlijk alle toeschouwers de gelegenheid te geven een en ander goed te kunnen aanschouwen. Bovendien willen we natuurlijk ook de 'gewone' partijen zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van het gehak[ketak]. Daarom zullen de gladiatoren enigszins afgescheiden in de grote zaal spelen.

Dus met zowel eerlijk en geniaal spektakel verzekerd als de veiligheid gegarandeerd is er niets dat je let om dit te komen bijwonen, temeer daar de bar extra voorraad ingeslagen heeft. (Leo de Jager)

KNSB-ratinglijst per 1 mei 2015 verschenen (2 mei)
De KNSB-ratinglijst per 1 mei 2015 is verschenen. Hierin zijn onder andere alle resterende ronden van de KNSB-competitie en de RSB-competitie verwerkt. Bij de meesten dus een mutatie van de rating. Via deze link zijn de ratings van de spelers van RSR Ivoren Toren te bekijken, waarbij tevens de plussen en minnen zijn aangegeven. Wanneer je klikt op een spelersnaam, zie je precies hoe de berekening ten opzichte van de februari-lijst is verlopen. (Arrian)